Ondernemend onderwijs

Ondernemerschap en educatie dragen bij aan een betere wereld. Iedereen mens kan een ondernemende houding hebben. Ondernemende kwaliteiten helpen je verder in je persoonlijke ontwikkeling. Deze kwaliteiten kunnen altijd van pas komen in je verdere leven. Wij zien wel dat ondernemerschap vaak wordt gekoppeld aan ondernemerschap. Lang niet iedereen met een ondernemende houding is een ondernemer met een eigen bedrijf. Daarom doen wij dit niet alleen voor ondernemers maar richten wij ons op iedereen die een ondernemende houding wil ontwikkelen maar dit ook wil aanbieden. 

Ondernemers hebben ook een ondernemende houding. Meer dan voorheen is ondernemerschap meer dan het runnen van een winstgevend eigen bedrijf. Er komen meer zaken en kwaliteiten bij kijken. Als ondernemer heb je een bepaalde verantwoordelijkheid voor de wereld om je heen. Met jouw bedrijf heb je impact op de lokale en globale milieu en sociale condities. Wij geloven wel dat ondernemers belangrijk zijn voor het bedenken van oplossingen voor complexe vraagstukken. Door (toekomstige) ondernemers te helpen met het opdoen van essentiële ondernemerskwaliteiten en nieuwe perspectieven kunnen zij deze kwaliteiten ook inzetten om vraagstukken buiten een organisatie aan te pakken.

Primair onderwijs

Op de basisschool zitten veel ondernemers. Sommige zijn al echte handelaars. Kijk maar eens hoe ze onderhandelen met knikkers, winkeltje spelen, spullen verkopen op de vrijmarkt, geld ophalen voor een goed doel… Op school leren ze lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis. En sinds kort ook: ondernemen! Want bij alle dingen die de jongste ondernemers doen, is het wel handig om te leren hoe dat in de ‘grote-mensen-wereld’ gaat.

Voortgezet onderwijs

Vanaf de basisschool kun je ondernemerschap al leren. Dus ook op de middelbare school. Met verschillende projecten kun je leren ondernemen: soms in korte tijd, soms over langere tijd, zoals bij de studentbedrijven van Jong Ondernemen.

In het vmbo kom je ondernemerschap vooral bij de sector Economie tegen. Bij havo en vwo krijg je binnen het profiel Economie & Maatschappij de vakken waarin je direct iets leert over ondernemen. Maar écht ondernemen leer je pas door te doen! Kijk daarvoor in het menu Onderwijsprogramma hiernaast.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het MBO is bij uitstek geschikt om ondernemend gedrag verder te ontwikkelen. Veel ondernemers bij jou in de buurt hebben een mbo-opleiding. De winkelier, de schilder, de schoenmaker, de websitemaker… je kent er vast wel een paar. Op het MBO word je opgeleid tot een goed vakman/-vrouw. Naast je vakmanschap kun je op verschillende manieren ondernemend zijn: als ondernemende medewerker of als ‘eigen baas’.

Hoger onderwijs​

In het HBO zijn verschillende opleidingen die je voorbereiden op ondernemerschap in verschillende beroepen. Er zijn ‘typische’ ondernemersopleidingen, maar ook in andere opleidingen vind je onderdelen van ondernemerschap terug. Ook met een universitaire opleiding kun je ondernemer worden. De meeste universiteiten hebben specifieke cursussen, stagemogelijkheden of minors voor ondernemerschap. Bij veel universiteiten is een Centre of Entrepreneurship gevestigd. Kijk in het menu hiernaast welke mogelijkheden er allemaal zijn voor jou als student aan hogeschool of universiteit. Informeer ook bij de hogeschool of universiteit van je keuze.