Wat maakt ons anders dan anderen?

De stichting Ondernemerschap en Educatie is dé digitale toegangspoort tot alle relevante informatie over ondernemen en ondernemerschapsonderwijs in Nederland.

De stichting Ondernemerschap en Educatie biedt een platform waar informatie en kennis wordt gedeeld en wordt opengesteld voor iedereen die betrokken is bij, geïnteresseerd is in en/of wil deelnemen aan ondernemerschaps-onderwijs, zoals: leerlingen, studenten, docenten, scholen, bestuurders, bedrijven, instanties en ouders.

De stichting Ondernemerschap en Educatie stelt als hoofddoel om de doorstroom binnen het ondernemerschapsonderwijs van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs te bevorderen, door:  

  • alle activiteiten en mogelijkheden op het gebied van ondernemerschapsonderwijs voor iedereen bereikbaar te maken;
  • deze activiteiten en mogelijkheden op een inzichtelijke manier aan (toekomstig) gebruikers en belanghebbenden te presenteren;
  • de initiatieven en netwerken met elkaar te verbinden om zo het ondernemerschapsonderwijs te versterken.

De stichting Ondernemerschap en Educatie is een initiatief dat breed gedragen wordt door Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap.

Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap

Het Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap verbindt bestaande netwerken op het gebied van ondernemerschapsonderwijs van basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs. In het Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap participeren niet alleen onderwijsnetwerken maar ook netwerken van organisaties en instanties die hier nauw bij betrokken zijn.

Wat wil het netwerk?

Doelstelling van de partners in het Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap is om initiatieven, ervaring en kennis uit te wisselen en met elkaar te verbinden. Dit ten behoeve van verdere doorontwikkeling van de vele initiatieven en de verankering van ondernemerschapsonderwijs in de totale onderwijskolom.

De partners in het Netwerk zorgen er voor dat deze informatie via de website Ondernemerschapeducatie.nl beschikbaar is.

Ondernemerschap

Op de basisschool zitten veel ondernemers. Sommige zijn al echte handelaars. Kijk maar eens hoe ze onderhandelen met knikkers, winkeltje spelen, spullen verkopen op de vrijmarkt, geld ophalen voor een goed doel… Op school leren ze lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis. En sinds kort ook: ondernemen! Want bij alle dingen die de jongste ondernemers doen, is het wel handig om te leren hoe dat in de ‘grote-mensen-wereld’ gaat.

 

Ondernemen van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs

Vanaf de basisschool kun je ondernemerschap al leren. Dus ook op de middelbare school. Met verschillende projecten kun je leren ondernemen: soms in korte tijd, soms over langere tijd, zoals bij de studentbedrijven van Jong Ondernemen.

In het vmbo kom je ondernemerschap vooral bij de sector Economie tegen. Bij havo en vwo krijg je binnen het profiel Economie & Maatschappij de vakken waarin je direct iets leert over ondernemen. Maar écht ondernemen leer je pas door te doen! Kijk daarvoor in het menu Onderwijsprogramma hiernaast.

Paspoort voor ondernemerschap

Het MBO is bij uitstek geschikt om ondernemend gedrag verder te ontwikkelen. Veel ondernemers bij jou in de buurt hebben een mbo-opleiding. De winkelier, de schilder, de schoenmaker, de websitemaker… je kent er vast wel een paar. Op het MBO word je opgeleid tot een goed vakman/-vrouw. Naast je vakmanschap kun je op verschillende manieren ondernemend zijn: als ondernemende medewerker of als ‘eigen baas’.